CMS

CMS

Content Management System - Hệ quản trị nội dung dùng cho việc xuất bản các trang web, tờ báo, tạp chí, diễn đàn hay blog

Sử dụng tên miền riêng cho Blogspot – Blogger.com

Cài đặt tên miền riêng Blogspot -Blogger.com
Cách thêm tên miền (add domain) cho Blogspot và trỏ các bản ghi về Blogger để thay đổi tên miền của Blogspot sang tên miền riêng. Việc cài đặt tại Blogger rất đơn giản, chỉ cần bạn thực hiện đúng các bước sau.