Từ khóa Các bài đánh dấu với từ khóa "DNS"

Tag: DNS

Domain Name Server hoặc Domain Name System – Là loại máy chủ phân giải tên miền hay domain. DNS là chìa khóa chủ chốt của nhiều dịch vụ mạng như Internet, mail server, web server… Nếu không có DNS, Internet sẽ ngay lập tức lụi tàn.