Từ khóa Các bài đánh dấu với từ khóa "Domain"

Tag: Domain

Tên miền – Domain là tên gọi dễ nhớ hay là định danh cho một website, máy tính, máy chủ lưu trữ hoặc mạng lưới trên internet. Domain cũng giống như chứng minh nhân dân nó là đại diện duy nhất