Từ khóa Các bài đánh dấu với từ khóa "Gravatar"

Tag: Gravatar

Gravatar là dạng avatar được sử dụng toàn cầu khi viết comment trên các blog, diễn đàn hay mạng xã hội