Góc nhìn

Quan điểm riêng của Phamen về các góc nhìn của cuộc sống

Hãy bình chọn cho “Blogger Việt Nam”

Sáng nay vào blog, Phamen thấy 2 quảng cáo của Di4VN và Thủ Thuật blog quảng cáo về một giải thưởng dành cho “Blogger Việt Nam”. Quả thật Phamen không quan tâm lắm đến giải thưởng nên không biết đến tin tức này. Vào đọc blog của 2 anh, Phamen thấy 2 anh đã viết quá đầy đủ và...

Trước đây là Blogger, và giờ đến WordPress. Hỡi VNPT, tại sao?

Blogger.com, một dịch vụ blog miễn phí nổi tiếng của Google và hiện có số người sử dụng lớn thứ hai thế giới hiện nay đã bị chặn đứng bởi VNPT. Những người sử dụng dịch vụ blog Blogspot chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, còn blog của họ (vidu.blogspot.com) thì người khác không thể xem...