WordPress Plugins

Đánh giá, hướng dẫn lựa chọn, cài đặt và sử dụng các Plugins tốt nhất của WordPress để làm phong phú thêm các chức năng và tiện ích cho WordPress

Tổng hợp các Plugins dành cho WordPress

Google Sitemap Generator 2.3 Plugin này sẽ tạo ra một XML-sitemap cho blog tương thích với Google sitemap. Xem hướng dẫn sử dụng Download Google Sitemap Generator Adman Plugin này sẽ giúp tự động chèn 2 block quảng cáo của Google AdSense trong bài viết của bạn mà không phải chỉnh sửa lại template. Xem hướng dẫn sử dụng Download Adman WP Useronline 2.20 Plugin này...